Szukaj

Wiadomości

Wszystko o elektronicznym naborze do przedszkoli w Raciborzu

2014-02-18

Rodzice będą mogli złożyć wnioski zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną - w każdym przedszkolu.

10 marca (poniedziałek) rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do raciborskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015. Zapisy będą trwały do 26 marca. Listę przyjętych dzieci do przedszkoli poznamy 28 kwietnia. Będzie to kolejny etap całego procesu naboru - pierwszy, tzw. wewnętrzny potwierdzający kontynuację uczęszczania dziecka do danego przedszkola, powoli dobiega końca.


Rodzice, których dzieci jeszcze nie uczęszczały do przedszkoli, będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną. - Zależało nam na tym, by maksymalnie ułatwić rodzicom proces rejestracji. Można to zrobić o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu. Rodzice powinni wskazać we wniosku placówkę, która najbardziej im odpowiada oraz najlepiej dwie kolejne, na wypadek gdyby dziecko nie dostało się do pierwszego, wskazanego przedszkola - wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta Racibórz Anita Tyszkiewicz-Zimałka. Nabór drogą elektroniczną odbywa się w Raciborzu od pięciu lat. Urząd Miasta podkreśla, że taka forma ma rodzicom ułatwić rejestrację.

10 marca o godz. 9.00 zostanie uruchomiona strona www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl i tam rodzice mogą dokonać rejestracji. Na stronie internetowej należy się zalogować oraz wybrać przedszkola (pierwszego, drugiego i 3 wyboru), a także wypisać wszystkie potrzebne dane. Oczywiście, jeśli ktoś wolałby wniosek wypełnić w sposób tradycyjny, również może to uczynić. W każdym przedszkolu znajdują się wydrukowane wnioski, które można wypełnić na miejscu.


W tym roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci sześcioletnie z pierwszego półrocza pójdą do I klasy szkoły podstawowej. Tym samym informujemy, iż w raciborskich placówkach wzorem lat ubiegłych nie zabraknie miejsc. W roku szkolnym 2014/2015 w raciborskich przedszkolach przewiduje się około 200 wolnych miejsc.


- Gdyby ktoś z powodu sytuacji losowych nie zdążył dokonać elektronicznej rejestracji, może liczyć na nabór uzupełniający, który rozpocznie się w maju – mówi Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Raciborzu.


Nabór elektroniczny potrwa ostatecznie do 26 marca, natomiast 10 kwietnia zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkoli. Następnie po pisemnym potwierdzeniu w placówce przez rodziców woli uczęszczania dziecka do 28 kwietnia zostanie opublikowana lista przyjętych wychowanków do przedszkoli.


 
Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych Miasta Racibórz na rok szkolny 2014/2015


I. Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy

1. Rodzice zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Raciborza do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana w karcie jako pierwsza).
2. Nie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola w terminie do 26 marca 2014r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek oprócz podanego linku www.raciborz.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również
w każdym przedszkolu oraz z linku ze strony www.raciborz.pl. W celu usprawnienia procesu rekrutacji wypełniony formularz zgłoszenia wysyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną, należy zgłosić się do przedszkola pierwszej preferencji i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.
4. Rodzice składają tylko jeden wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości zgłoszeń nie wpłynie na wynik rekrutacji, zaś spowoduje zapisanie zgłoszenia tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji
w systemie. Wprowadzenie pozostałych zgłoszeń zostaje automatycznie zablokowane.
5. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
6. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych w systemie elektronicznym nastąpi w dniu
09 kwietnia 2014 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.
7. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2014r. Nie potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
8. 28 kwietnia 2014 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do przedszkoli.
9. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w maju 2014 r.

II. Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, w terminie od dnia 24 lutego do 3 marca 2014 r. W przypadku zamiaru zmiany placówki rodzic składa deklarację rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz bierze udział w naborze elektronicznym, który rusza od 10 marca.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy, wraz z kartą zapisu i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnym w Raciborzu.

Wyjaśnienia dodatkowe

Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.
Kryteria podstawowe - ustalone w art. 20c ust. 2 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7):
1) kandydat mieszka na terenie Miasta Racibórz – 1000 pkt;
2) kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 100 pkt;
3) wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;
4) wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;
5) wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 100 pkt;
6) wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 100 pkt;
7) kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca – 100 pkt;
8) kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Kryteria dodatkowe - obowiązujące w przedszkolach publicznych na terenie Raciborza – suma punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka w odpowiednim miejscu na liście. System rekrutacji sumuje punkty z poszczególnych kryteriów i kwalifikuje dzieci do przyjęcia w danym przedszkolu, w kolejności od największej liczby punktów do wyczerpania miejsc w przedszkolu.
1) kandydat jest pięciolatkiem odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt;
2) kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w trybie dziennym/uczących           się w trybie dziennym – 16 pkt;
3) kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 8 pkt;
4) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15
w przedszkolu pierwszego wyboru - 4 pkt;
5) kandydat w roku szkolnym 2013/14 uczęszcza do żłobka – 2 pkt;
6) kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje w trybie dziennym/uczy się w trybie dziennym – 1 pkt.
Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami oraz problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji.


publ. /żet/
źródło: UM  Racibórz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polecamy również:

Rozlicz PIT przez internet. Zobacz, jakie to proste!
Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznanie rocznego.

Zostaw 1% podatku w powiecie raciborskim!
Redakcja portalu raciborz.com.pl zwraca się z apelem: Wspierajmy swoich! Zanim oddasz 1% podatku, zobacz jakie lokalne stowarzyszenia liczą na Twoje wsparcie. Koniecznie przeczytaj>> Weź udział w sondzie>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podziel się informacją lub napisz własny  artykuł na forum.
Dodaj Temat na:   
forum.raciborz.com.pl

Dodaj!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szukaj podobnych artykułów:
RACIBÓRZEDUKACJAPRZEDSZKOLA
reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Wiadomości

Konferencja poświęcona przyszłości RCKiK

2015-07-30

Nie ma zgody na likwidację placówki zapewniają wszystkie strony sporu wokół przyszłości RCKiK. Czas na wypracowanie rozwiązań - koniec sierpnia tego roku.

Licytuj pakiet startowy na RAFAKO Półmaraton dla Madzi

2015-07-30

Licytacja pakietu startowego, to nie jedyny sposób, w jaki będzie można wesprzeć rodzinę Magdy Główki. Spartanie będą prowadzić zbiórkę pieniędzy do specjalnych puszek podczas biegu 30 sierpnia.

SUNEX zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych

2015-07-30

Czołowy producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii 30 lipca zadebiutował na głównym rynku GPW w Warszawie. O godzinie 9:30 kurs akcji Spółki rośnie o 1,96 proc.

Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach

2015-07-30

Miasto Racibórz jak co roku organizuje akcję zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach w wyznaczonych punktach dzielnic Raciborza skierowaną do mieszkańców miasta, a w szczególności do rolników i...

Breakdance króluje na parkiecie "Strzechy"

2015-07-30

Raciborska młodzież dołączyła do grona b-boyów i b-girls, a wszystko za sprawą warsztatów tanecznych, podczas których nauczyła się podstaw breakdance'a.

Minister przyznał 50 tys. na kształcenie ustawiczne

2015-07-30

W związku z przyznaniem środków z rezerwy ministra na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PUP w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na...

Zajęcia tak fajne, że trudno uwierzyć, że są w realu

2015-07-30

Linoryt - to tematyka kolejnych wakacyjnych zajęć, w jakich dzieci z gminy Nędza mogły wziąć udział w GCK. - Takie zajęcia są podobne do gier komputerowych. Są tak fajne, że nie można uwierzyć, że są w realu! - stwierdził 10-letni Konrad.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2014 Raciborskie Media  Raciborskie Media