Szukaj

Edukacja

Lekcje wychowawcze - wybór literatury

2005-05-20

Wyboru literatury, dostepnej w Pedagogicznej Bibliotece Filia w Raciborzu, do przygotowania scenariuszy i konspektów lekcji wychowawczych przygotowała pani Sabina Frost.

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / J. Szuty. - Warszawa, 2001, sygn. 45826
 2. Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Chomczyńska-Miliszkiewicz. - Warszawa, 1995, sygn.43564
 3. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa, 1993, sygn. 666/93 P
 4. Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej / Sylwia Seidel. - Warszawa, 1993, sygn. 664/93 P
 5. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Warszawa, 1993, sygn. 663/93P
 6. Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego / Maria Mstowska - Psiuk. - Warszawa, 1993, sygn. 665/93 P
 7. Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu "Żyć skuteczniej" / Małgorzata Jachimska. - Wrocław, 1997, sygn. 44251 P
 8. Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska. - Zielona Góra, 2002, sygn. 46427
 9. W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, część I/ Maria Braun - Gałkowska. - Warszawa, 1994, sygn. 43709 P
 10. W tę samą stronę. Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, część II / Maria Braun - Gałkowska. - Warszawa, 1994, sygn. 43711 P
 11. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno - edukacyjnymi / Anatol Bodanko. - Kraków, 1999, sygn. 45135

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Agresja i sposoby radzenia sobie z nią. Konspekt lekcji wychowawczej / Dorota Fryc-Piętak // Wychowawca. - 1996, nr 3, s. 18

2. . Alkohol-wróg, czy przyjaciel? Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Małgorzata Wleklińska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 13

3. Alkoholizm. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy VIII SP / Wiesław Gruszczak // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 28

4. Chcę być przyjacielem. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy VIII SP / Barbara Goryl // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 22-23

5. Cnota patriotyzmu. Scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 23

6. Cykl zajęć wychowawczych: Stop pożarom - nie wypalaj, nie zabijaj! / Czesława Warniłło // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 2, s. 53-55

7. Czy jesteś swoim przyjacielem? Lekcja wychowawcza w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 27

8. Czy miłość zawsze znaczy to samo? Konspekt - scenariusz dla grupy dziewcząt w wieku 18-19 lat / Sabina Hunia // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 38-40

9. Czy wiesz co jesz? Dodatki do żywności. Konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Bogusława Jaz // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-11

10. Człowieku, nie poddawaj się w trudzie. Konspekt lekcji wychowawczych / Alina Kowalska // Drama. - 2003/2004, z. 45, s.10-12

11. "Dobre słowo leczy smutek". Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI / Anna Janik // Wychowawca. - 2004,nr 11, s. 21

12. Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków - sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć na godzinach wychowawczych w kl. VI / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 20-21

13. Godziny wychowawcze - problem uczniów i nauczycieli / Leonarda Korczak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 10, s. 22

14. Godziny wychowawcze w kl. IV, scenariusze zajęć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie i zaproszeni rodzice / Teresa Dębowska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 11

15. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Propozycja lekcji wychowawczej / Iwona Kaczmarzyk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 26

16. Inni to także my - lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 22-23

17. Istota i mechanizm powstawania uzależnień oraz ich rodzaje. Konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece pedagogicznej / Marta Galos // Wychowawca. - 2001, nr 6, s.23

18. Jak zostać przyjacielem i znaleźć przyjaciela. Konspekt lekcji wychowawczej w kl. V-VIII SP / Maria Stabrawa // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 24

19. Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych? Scenariusze / Agata Wiśniewska // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 19-21

20. Kieszonkowe - wydatek czy dochód? O planowaniu wydatków. Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV / Elżbieta Papaj // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 17

21. Kształtowanie postawy patriotycznej. Propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych ( III klasa gimnazjum ) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22-23

22. Lekcje wychowawcze // Remedium. - 2001, nr 1, s. 20

23. Ludzie, którym ufam. Propozycje lekcji wychowawczej w kl. VI SP / Iwona Kaczmarzyk // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19

24. Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić! Scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej / Joanna Lampkowska // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 7-8, s. XII-XIV (wkł.)

25. Niepełnosprawni są wśród nas... Konspekt zajęć wychowawczych / Agnieszka Brzezińska // Drama. - 2003/2004, z. 45, s. 12-13

26. Niepełnosprawność (propozycja lekcji wychowawczych) / Małgorzata Olczyk - Szumińska // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 24-25

27. O czym mówić na godzinie wychowawczej? / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 65-68

28. Papierosy a zdrowie człowieka. Scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 24-25

29. Prawidłowy obraz siebie a kompleksy. Konspekt lekcji wychowawczej w kl. VII-VIII SP / Danuta Kliszewska // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 48-49

30. Profilaktyczne walory pracy z grupą / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 11

31. Program profilaktyki w zakresie uzależnień do realizacji w ramach lekcji wychowawczych w klasach gimnazjalnych / Elżbieta Rosińska // Wychowawca.- 2001, nr 7-8, s. 36

32. Propozycje działań wychowawczych w szkołach / Emil Biela // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s. 608-615

33. Propozycje tematyczne lekcji wychowawczych w szkołach średnich / Grażyna Myszka // Wychowawca. - 1996, nr 7-8, s. 21-25

34. Przemoc i agresja. Konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek // Wychowawca. - 2004, nr 11,s.22

35. Racjonalne gospodarowanie wodą w domu. Scenariusz zajęć lekcji wychowawczych w kl. IV-VI SP / Dorota Grzęda // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 24-25

36. Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina? Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Jolanta Głowacka // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

37. Rozpoznaję zagrożenia - sekty. Konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych / Czesława Baś // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22

38. Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie VI SP oraz w klasach gimnazjalnych ("Moja przyjazna klasa") / Marianna Kłyk, Teresa Plewa // Forum Nauczycieli. - 2001, nr 3-4, s. 32-33

39. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jamorska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 16-17

40. Sposoby uatrakcyjniania lekcji wychowawczych / Renata Bogalecka, Beata Lipczyńska - Rahman // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 9, s. I-VI (wkł.)

41. Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych. Konspekt lekcji wychowawczych / Marek Pisarski // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 20

42. Szanujemy mienie prywatne, szkolne i społeczne. Scenariusz lekcji wychowawczych dla kl. I gimnazjum / Barbara Rypińska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 12

43. Sztuka prezentacji (scenariusz lekcji wychowawczej) / Piotr Tadeusz Kąkol// Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 51-53

44. Terapia wychowawcza w klasie VI (ramowy program oraz przykładowy scenariusz zajęć) / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 9, s. IX-XII (wkł.)

45. Uzależnienia. Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Lidia Szczęsna // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 36-37

46. Wagary - czy to się opłaca? Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Urszula Jankowska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 15

47. Wolnym być. Konspekt lekcji wychowawczej w kl. IV-VIII / Ewa Dutkiewicz // Zielona Liga. - 1998, nr 30, s. 14

48. Wspólnie rozwiązujmy problemy uczniów / Ewa Stojak - Ślęczek // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 22-23

49. Zajęcia na temat "Dom moich marzeń" / Ewa Stojak - Ślęczek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 10-11

50. Zmieniamy styl funkcjonowania w naszej klasie (scenariusz zajęć) / Hanna Senderek // Wychowanie na co dzień. - 1998, nr 7-8, s. VII-VIII (wkł.)/Sabina Frost/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Edukacja

Awantura o edukację w mieście

2016-12-03

Partykularne interesy czy miasta – pytał radny Rapnicki. Co dalej z zespołami szkolno-przedszkolnymi? Listopadowa sesja miejskich rajców pozostawia wiele pytań o kształt placówek oświatowych w Raciborzu.

Uczniowie z Babic pamiętają o Święcie Górnika

2016-12-02

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach przygotowały program, w którym podziękowały górnikom za ich pracę.

Wieczór z Sienkiewiczem i Szekspirem w kornowackim gimnazjum

2016-12-02

Uczniowie zabrali widzów w podróż ze Stasiem i Nel czy zagrali śląską wersję "Romea i Julii". Na scenie pojawili się również rodzice gimnazjalistów, ich nauczyciele i pracownicy szkoły. Zobacz zdjęcia.

Dzień Pluszowego Misia w SP4

2016-12-01

Poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 4 stał pod znakiem misiów. Dzieci poznały historię pluszowego misia i brały udział w zabawach, za które otrzymały misiowe medale.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18 ratują dzieci w Afryce!

2016-12-01

Nasza szkoła już po raz czwarty bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Wszystkie Kolory Świata" organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać.

"Czy to jutro, czy dziś, wszystkim jest potrzebny miś"

2016-12-01

W naszej szkole pojawiły się dzisiaj pluszowe misie. Uczniowie przynieśli swoje ulubione pluszaki. Zapoznały się z literacko - filmową rodziną misiów i z historią powstania tej zabawki.

Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej nr 18

2016-12-01

Już drugi raz w tym roku Szkoła Podstawowa nr 18 zaprosiła przedszkolaki z okolicznych placówek. Tym razem przyprowadzili ze sobą swoich rodziców i rodzeństwo. Dla gości przygotowano wiele atrakcji.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2016 Raciborskie Media  Raciborskie Media