Szukaj

Zdrowie

Gimnastyka mózgu

2007-06-26

Jedną z metod stymulujących rozwój obu półkul jest Gimnastyka Mózgu mająca swe podłoże w Kinezjologii Edukacyjnej - pisze Aleksandra Wawoczny.

Kinezjologia Edukacyjna to dziedzina wiedzy o człowieku wykorzystująca elementy psychologii, pedagogiki, neurofizjologii i anatomii. Kinezjologia Edukacyjna uczy i przedstawia w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu zdobycia nowych doświadczeń(szeroko rozumianego uczenia się) i twórczej samorealizacji. Stosowanie metod proponowanych przez Kinezjologię Edukacyjną przywraca naturalny mechanizm rozwoju człowieka.

Jedną z metod stymulujących rozwój obu półkul jest Gimnastyka Mózgu mająca swe podłoże w Kinezjologii Edukacyjnej. Twórcami tej metody są amerykańscy pedagodzy Paul i Gail Dennison. Metoda ta opiera się na stosowaniu prostych ćwiczeń ruchowych pobudzających do pracy różne obszary mózgu.
Ćwiczenia te doskonalą wiele funkcji min.
-koordynację ruchową całego ciała
- koordynację ruchowo- wzrokową
- koordynację pracy zmysłów wzroku i słuchu
- czucie prioprioceptywne
- równowagę

Uaktywnianie mózgu poprzez różnorodność ćwiczeń ruchowych powoduje wzrost komórek nerwowych co doprowadza do tworzenia i wzmacniania połączeń między neuronami. Dzięki takiej stymulacji komórka produkuje neurotrotiny, które pobudzają wzrost nowych dendrytów. Ten proces powoduje tworzenie coraz to misterniejszych połączeń nerwowych i wzmocnienie już istniejących. Wywiera to korzystny wpływ na komunikację między komórkami nerwowymi i na istniejące już drogi nerwowe. Ćwiczenia te, jak wyjaśnia historia Kinezjologii Edukacyjnej, zostały stworzone by zarazem stymulować (wymiar lateralności), uwalniać od wewnętrznych sprzeczności (wymiar skupienia) oraz zmniejszać napięcie w sytuacjach uczenia się. By prawidłowo stosować ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej, należ zrozumieć podział mózgu : na lewą i prawą półkulę (wymiar lateralności), pień mózgu oraz płaty czołowe (wymiar skupienia), układ limbiczny i korę mózgową (wymiar ześrodkowania).
W ramach lateralności, czyli w wymiarze "lewa- prawa strona" istnieje zdolność do integracji bilateralnej , przekroczenia linii środkowej ciała i pracy w polu środkowym. Gdy ta zdolność zostanie osiągnięta opanowujemy linearny , symboliczny kod pisany od lewej do prawej lub od prawej do lewej, umiejętność fundamentalną dla sukcesów szkolnych. Niemożność przekroczenia linii środkowej skutkuje takimi problemami, jak trudności w uczeniu się lub dysleksją. Ćwiczenia , które pomagają stymulować obupółkulową i bilateralną integrację, są określone w taki sposób kategorii "oddziaływanie na umysł". Skupienie jest to umiejętność przekraczania rozdzielającej linii środkowej , która oddziela tył i przód ciała a także tylne (potyliczne) i przednie (czołowe)obszary mózgu. Niedojrzałość odruchów rozwojowych powoduje niezdolność do wyrażania siebie oraz do aktywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Dzieci nie potrafiące skoncentrować swej uwagi są często etykietowane jako "nie uważające", "nie zdolne do pojmowania", lub "nadpobudliwe". Ćwiczenia, które pomagają odblokować zdolności skupienia w kategorii "oddziaływanie na umysł" zostały określone jako "integrujące tył i przód ciała i mózgu" Ześrodkowanie jest to zdolność przekroczenia linii środkowej pomiędzy górą i dołem ciała i odpowiednio górnych i dolnych funkcji mózgu: śródmózgowia (emocje )i kory mózgowej (myślenie abstrakcyjne). Nic nie może zostać dobrze przyswojone bez emocji i poczucia sensu . Niezdolność do bycia ześrodkowanym powoduje irracjonalne lęki , reakcje typu walki lub ucieczki oraz niezdolność do odczuwania lub wyrażania emocji. Ćwiczenia, które relaksują system i przygotowują do zrozumienia sytuacji i przyswajania informacji bez negatywnych emocji w kategorii (oddziaływanie na umysł" są określone jako wpływające na "ześrodkowanie i uziemienie".

Ćwiczenia proponowane przez twórców Gimnastyki Mózgu są proste i bezpieczne przeprowadzane często w formie zabaw. Ćwiczenia te usprawniają współdziałanie obu półkul mózgowych, wpływając na poprawę wyników w nauce oraz wzmacniają zdrowie fizyczne i psychiczne. Ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej aby przyniosły oczekiwane rezultaty należy wykonywać systematycznie, powoli, najlepiej codziennie i przez dłuższy okres.

Ćwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu zostały podzielone na cztery grupy:
1. Ćwiczenia na przekroczenie linii środka; Ćwiczenia te zwiększają ilość połączeń nerwowych pomiędzy lewą a prawą półkulą mózgową a tym samym wzmacniają ciało modzelowate, które łączy te dwie części mózgu. Stymulują one pracę małej i dużej motoryki; wpływają na koordynację ruchów ciała oraz obuoczną i obuuszną pracę lewej i prawej półkuli mózgowej. Pozwalają lepiej skupić uwagę słuchową i wzrokowa w tym samym czasie i skupić się na bliższej płaszczyźnie(praca w bliskim polu uczenia się- pisanie i czytanie).Ułatwiają całościowy odbiór materiału na poziomie analizy i uogólnień. Koordynują ruchowo całe ciało i stabilizują je. Ćwiczenia te pomagają stymulować rozwój bilateralnych umiejętności ruchowych dotyczących takich umiejętności jak chodzenie, pływanie .
Do tych ćwiczeń należą: ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, symetryczne bazgranie, alfabetyczne ósemki, rowerek, słoń, wahadłowe ruchy głową, oddychanie brzuszkiem, kołyska, kobra.
Korzyści: lepsza integracja myśli, ruchu. ćwiczenia te ułatwiają proces czytania, pisania, głosowania, koordynację całego ciała a co za tym idzie dziecko jest sprawniejsze lepiej gra w piłkę, biega i sprawniej wykonuje różne czynności. Polepsza się koordynacja kończyn górnych, usprawnieniu ulega proces lateralizacji.
2.Ćwiczenia rozciągające; Tworzą nowe połączenia nerwowe pomiędzy przednią częścią mózgu (płat czołowy) a tylną częścią mózgu (płatem potylicznym, móżdżkiem a pniem mózgu). Ćwiczenia te likwidują negatywny wpływ odruchów, w tym odruchu obronnego ścięgna czyli napięcia tylnej części ciała od stóp do głów.
Ćwiczenia te mają przywrócić pierwotną długość mięśni i poprawić budowę ciała. Na poziomie pracy mózgu oznacza to, że jest możliwy przepływ informacji z tylnych części mózgu do obszarów przednich, przyczynowo uwarunkowanych poprzez układ limbiczny stanowiący "bramę", przez którą wiadomości (doświadczenie) przedostają się do wyższych obszarów mózgu.
Do tych ćwiczeń należą: sowa, aktywna ręka, zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne ,skłony, wypady.
Korzyści: polepszenie koncentracji i skupienia uwagi dziecka, zwiększenie możliwości planowania, myślenia abstrakcyjnego. Podczas wykonywania tych ćwiczeń dziecko rozluźnia się i odpręża co zwiększa jego możliwości w myśleniu, przewidywaniu i koncentracji na stawianym zadaniu.
3.Ćwiczenia energetyzujące; Mają na celu zabezpieczyć i stabilizować prędkość i intensywność przebiegu procesów nerwowych między komórkami nerwowymi .Wpływają również na wzrost połączeń pomiędzy strukturami układu limbicznego, który kieruje naszymi emocjami a korą mózgową - siedliskiem naszej świadomości i racjonalności. Ćwiczenia z tej grupy wzmacniają i podtrzymują poczucie lateralizacji, stabilności, skupienia oraz relacji pomiędzy nami a otoczeniem. Ułatwiają przepływ energii elektromagnetycznej przez ludzkie ciało. Podtrzymują pozytywne elektryczne i chemiczne zmiany zachodzące podczas pracy umysłowej fizycznej.
Do tych ćwiczeń należą: picie wody, punkty na myślenie, punkt uziemienia, punkty równowagi, punkty przestrzeni, energetyczne ziewanie, kapturek myśliciela.
Korzyści: lepsze uświadomienie swoich emocji, większe panowanie nad nimi, zwiększenie wewnętrznego spokoju. Zachowanie dziecka staje się bardziej racjonalne a mniej emocjonalne.
4. Ćwiczenia pogłębiające: ułatwiają osiągnięcie stabilności emocjonalnej, ogólnego wyrównania energii oraz przyczyniają się do łagodzenia napięć związanych z różnymi nowymi sytuacjami i rytmizują procesy nerwowe organizmu co sprzyja osiągnięciom w nauce.
Do tych ćwiczeń należą: pozycja Denissona, punkty pozytywne, siedząca ósemka (pozycja Cooka )
Korzyści: zwiększają pozytywne nastawienie, zmniejszają stres, prowadzą do wewnętrznego uspokojenia.

Metodą Gimnastyki Mózgu pracuje się z:
Niemowlętami - diagnozowanie i praca z rozwojem ruchowym - rozwijająca praca z odruchami
Dzieci- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
- nadpobudliwymi ruchowo, z deficytem uwagi, z zaburzeniami zachowania
- o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa )
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
Młodzież i dorośli
- z różnymi problemami natury somatycznej, psychosomatycznej, emocjonalnej
- terapie antystresowe
- terapie w pokonywaniu trudności z podejmowaniem decyzji w biznesie, uczeniem się, i określaniem celów życiowych.

Metoda Gimnastyki Mózgu uznana jest przez MEN jako metoda wspierająca proces uczenia się stymulowania go, korygowania dysharmonii rozwojowych u dzieci.


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Zdrowie

Poranna joga w parku im. Miasta Roth

2016-06-30

31 lipca w parku im. Miasta Roth odbędą się praktyki jogi, które poprowadzi Grażyna Tabor. Wydarzenie szczególnie polecane jest rodzicom z dziećmi.

Mammobus w miejscowościach powiatu raciborskiego

2016-06-28

Mammobus pojawi się w Krzanowicach, Kuźni Raciborskiej, Pietrowicach Wielkich i Nędzy. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety m.in. w wieku od 50 do 69 lat.

SP15 zebrała najwięcej butelek plastikowych

2016-06-28

W czwartej edycji konkursu  "Zbieramy butelki plastikowe" najlepsza okazała się klasa 2B ze Szkoły Podstawowej nr 15.

Jak przetrwać upały? - zasady bezpieczeństwa

2016-06-24

W najbliższych dniach towarzyszyć nam będą temperatury znacznie przekraczające 30 C. Podczas upałów nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. Wzrasta też ryzyko utonięć i pożarów.

Zielona Pracownia w ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim [WIDEO]

2016-06-20

W ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim pod koniec maja nastąpiło oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach. 

Czerwcowy BioBazar na Końcu Świata

2016-06-17

25 czerwca Przystanek Kulturalny Koniec Świata zapełni się zdrową, rodzimą żywnością.

16. Festyn Ekologiczny w Raciborzu

2016-06-16

Na płycie raciborskiego rynku odbył się dziś już po raz 16. Festyn Ekologiczny. Dla dzieci przygotowano moc atrakcji. Zobacz więcej zdjęć. 

Ostatnio komentowane artykuły
Polecane artykuły na forum
reklama
reklama
Promowane firmy

Na skróty

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2016 Raciborskie Media  Raciborskie Media