Szukaj

Samorząd

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

2007-09-05

Temat przechodzenia na wcześniejsze emerytury już od dłuższego czasu zajmuje pierwsze strony polskich mediów.

Wokół tej niezwykle ważnej kwestii narosło sporo wątpliwości. Nierozwiązaną kwestią do dziś jest możliwość przejścia nauczycieli na emeryturę w grudniu 2007 r. na starych zasadach.


Art. 88 ust. "a", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami), mówi, że nauczyciele nabyli uprawnienia emerytalne i zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, iż są urodzeni po 31 grudnia 1948, a przed dniem 1 stycznia 1969, a ponadto:


a) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.


Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, przepis powyższy nie określa sposobu naliczania emerytury dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę do końca 2007 roku, a chcieliby to uczynić w terminie późniejszym. Z przyjętych w przepisach ustawy informacji o zachowaniu uprawnień emerytalnych nie wynika bowiem, czy dla tych nauczycieli, którzy przejdą na emeryturę po 2007 roku na starych zasadach, zostanie zachowany ten sam sposób naliczania emerytury, czy odbywać się to będzie na nowych zasadach. W praktyce bowiem, naliczenie emerytury wg nowych zasad od 2008 roku, oznaczałoby dla potencjalnych emerytów niższy wymiar emerytury.


W związku z tym, że informacja o zachowaniu uprawnień, określona w przepisach niniejszej ustawy nie jest precyzyjna, poseł skierował do minister Anny Kalaty - szefa resortu pracy i polityki społecznej następujące pytania:


1. Czy w chwili przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku na starych zasadach, zostanie zachowany dla nauczyciela ten sam sposób naliczania emerytury, czy przewidziany będzie nowy sposób jej wymiaru?

2. Czy nowy sposób wymiaru świadczeń emerytalnych po 2007 roku oznaczał będzie niższe emerytury ?

3. Czy istnieją przeszkody formalno-prawne w kwestii zatrudnienia nauczyciela w szkole macierzystej, jeżeli przeszedł wcześniej na emeryturę (w grudniu 2007 r.) i ją zawiesił, chociażby po to, aby doprowadzić uczniów do końca klasy?


Na dzień dzisiejszy, mimo licznych już interpelacji w tej ważnej dla środowiska nauczycielskiego kwestii, rząd nie podjął żadnych działań.


/Cnc/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Samorząd

Powiat raciborski w Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich

2016-10-21

Na zamku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a OSGC, którego celem jest obrona wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego.

Młodzi strażacy z Niemiec z wizytą w powiecie raciborskim

2016-10-19

Czterdziestu młodych strażaków-ochotników z Polski i Niemiec uczestniczyło w projekcie "Ratownicy przyszłości – niemiecko-polska wymiana młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych".

Ruszyło głosowanie nad Budżetem Obywatelskim

2016-10-18

W poniedziałek rozpoczęło się głosowanie na projekty, które mogą zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosy można oddawać przez internet lub w Urzędzie Miasta.

Powiat raciborski w Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich

2016-10-18

Ideą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jest obrona wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Członkiem wspierającym został powiat raciborski.

Zapadł wyrok w sprawie Anny Ronin

2016-10-17

Zakończyła się ciągnąca się od wielu miesięcy sprawa, w której radna Anna Ronin oskarżona była o bezprawne ujawnienie szczegółów śledztwa w czasie jego trwania.

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP

2016-10-15

W Pietrowicach Wielkich odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 2016. Wybrano prezesa na kolejną kadencję.

Budżet Obywatelski 2017: W poniedziałek początek głosowania

2016-10-14

W poniedziałek rusza głosowanie na projekty, które mogą zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z tej okazji Urząd Miasta przygotował film promujący wydarzenie.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2016 Raciborskie Media  Raciborskie Media