Szukaj

Samorząd

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

2007-09-05

Temat przechodzenia na wcześniejsze emerytury już od dłuższego czasu zajmuje pierwsze strony polskich mediów.

Wokół tej niezwykle ważnej kwestii narosło sporo wątpliwości. Nierozwiązaną kwestią do dziś jest możliwość przejścia nauczycieli na emeryturę w grudniu 2007 r. na starych zasadach.


Art. 88 ust. "a", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami), mówi, że nauczyciele nabyli uprawnienia emerytalne i zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, iż są urodzeni po 31 grudnia 1948, a przed dniem 1 stycznia 1969, a ponadto:


a) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.


Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, przepis powyższy nie określa sposobu naliczania emerytury dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę do końca 2007 roku, a chcieliby to uczynić w terminie późniejszym. Z przyjętych w przepisach ustawy informacji o zachowaniu uprawnień emerytalnych nie wynika bowiem, czy dla tych nauczycieli, którzy przejdą na emeryturę po 2007 roku na starych zasadach, zostanie zachowany ten sam sposób naliczania emerytury, czy odbywać się to będzie na nowych zasadach. W praktyce bowiem, naliczenie emerytury wg nowych zasad od 2008 roku, oznaczałoby dla potencjalnych emerytów niższy wymiar emerytury.


W związku z tym, że informacja o zachowaniu uprawnień, określona w przepisach niniejszej ustawy nie jest precyzyjna, poseł skierował do minister Anny Kalaty - szefa resortu pracy i polityki społecznej następujące pytania:


1. Czy w chwili przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku na starych zasadach, zostanie zachowany dla nauczyciela ten sam sposób naliczania emerytury, czy przewidziany będzie nowy sposób jej wymiaru?

2. Czy nowy sposób wymiaru świadczeń emerytalnych po 2007 roku oznaczał będzie niższe emerytury ?

3. Czy istnieją przeszkody formalno-prawne w kwestii zatrudnienia nauczyciela w szkole macierzystej, jeżeli przeszedł wcześniej na emeryturę (w grudniu 2007 r.) i ją zawiesił, chociażby po to, aby doprowadzić uczniów do końca klasy?


Na dzień dzisiejszy, mimo licznych już interpelacji w tej ważnej dla środowiska nauczycielskiego kwestii, rząd nie podjął żadnych działań.


/Cnc/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Samorząd

Nowy wiceprezydent nie będzie wybrany w konkursie

2015-06-26

- Chcę sam dobrać kogoś, kto będzie w stanie podołać stawianym mu zadaniom, realizować moją politykę i akceptować moje wady - Mirosław Lenk sam woli decydować, kto będzie jego zastępcą.

H. Siedlaczek chce przyzwoitości, nawet w propagandzie

2015-06-25

Poseł uświadomił kolegom, jak naprawdę trzeba rozumieć wypowiedzi polityków nagranych u Sowy, wyliczył ile będą kosztowały rządy PiS oraz zadał kłam propagandzie opozycji o zmarnowanych latach rządów PO.

Prezydent przekonany, że uda się utrzymać RCKiK

2015-06-24

- Zrobię wszystko co możliwe, aby krwiodawstwo pozostało w Raciborzu - zapewnił na sesji prezydent Lenk. Ma kilka mocnych argumentów, którymi będzie chciał przekonać ministerstwo.

Syryjczycy w Raciborzu? Prezydent woli sprowadzać Słowian

2015-06-24

Kuria opolska sonduje możliwość ulokowania w parafiach chrześcijan zbiegłych przed przemocą państwa islamskiego. Chodzi o Syryjczyków, których określoną liczbę zobowiązał się przyjąć rząd polski.

Prezydent z absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok

2015-06-24

Radni RSS Nasze Miasto negatywnie ocenili ubiegłoroczny budżet, wyliczając wszystkie jego wady. Większość w radzie miasta uważa jednak inaczej.

Długa otwarta dla rowerów? "Nie każdy rowerzysta to wariat"

2015-06-24

Dwaj radni z tego samego ugrupowania, dwa odmienne zdania. Piotr Klima apeluje do prezydenta, by ten absolutnie nie pozwalał jeździć rowerami po ul. Długiej i rynku. Leszek Szczasny wręcz odwrotnie.

M. Lenk: W mieście nie ma żadnego układu

2015-06-24

- Będę robił wszystko, aby nasi przedsiębiorcy realizowali kontrakty w Raciborzu, ale w granicach prawa - prezydent odpowiada na sugestie radnego Szczasnego o faworyzowaniu i niejasnych rozstrzygnięciach przetargów.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2014 Raciborskie Media  Raciborskie Media