Szukaj

Samorząd

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

2007-09-05

Temat przechodzenia na wcześniejsze emerytury już od dłuższego czasu zajmuje pierwsze strony polskich mediów.

Wokół tej niezwykle ważnej kwestii narosło sporo wątpliwości. Nierozwiązaną kwestią do dziś jest możliwość przejścia nauczycieli na emeryturę w grudniu 2007 r. na starych zasadach.


Art. 88 ust. "a", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami), mówi, że nauczyciele nabyli uprawnienia emerytalne i zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, iż są urodzeni po 31 grudnia 1948, a przed dniem 1 stycznia 1969, a ponadto:


a) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.


Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, przepis powyższy nie określa sposobu naliczania emerytury dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę do końca 2007 roku, a chcieliby to uczynić w terminie późniejszym. Z przyjętych w przepisach ustawy informacji o zachowaniu uprawnień emerytalnych nie wynika bowiem, czy dla tych nauczycieli, którzy przejdą na emeryturę po 2007 roku na starych zasadach, zostanie zachowany ten sam sposób naliczania emerytury, czy odbywać się to będzie na nowych zasadach. W praktyce bowiem, naliczenie emerytury wg nowych zasad od 2008 roku, oznaczałoby dla potencjalnych emerytów niższy wymiar emerytury.


W związku z tym, że informacja o zachowaniu uprawnień, określona w przepisach niniejszej ustawy nie jest precyzyjna, poseł skierował do minister Anny Kalaty - szefa resortu pracy i polityki społecznej następujące pytania:


1. Czy w chwili przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku na starych zasadach, zostanie zachowany dla nauczyciela ten sam sposób naliczania emerytury, czy przewidziany będzie nowy sposób jej wymiaru?

2. Czy nowy sposób wymiaru świadczeń emerytalnych po 2007 roku oznaczał będzie niższe emerytury ?

3. Czy istnieją przeszkody formalno-prawne w kwestii zatrudnienia nauczyciela w szkole macierzystej, jeżeli przeszedł wcześniej na emeryturę (w grudniu 2007 r.) i ją zawiesił, chociażby po to, aby doprowadzić uczniów do końca klasy?


Na dzień dzisiejszy, mimo licznych już interpelacji w tej ważnej dla środowiska nauczycielskiego kwestii, rząd nie podjął żadnych działań.


/Cnc/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Samorząd

O smogu na sesji rady powiatu

2016-11-30

Rada powiatu uchwaliła Program Ochrony Środowiska. Radny Wacławczyk wzywał do działania.

Nędza: Dotacje dla organizacji pozarządowych

2016-11-30

Ponad 256 tysięcy złotych przeznaczy Gmina Nędza na zadania realizowane przez organizacje, które propagują sport, kulturę, ochronę zdrowia czy przeciwdziałają uzależnieniom.

Konsultowano przebudowę ulicy Długiej

2016-11-24

Prezydent Mirosław Lenk spotkał się z mieszkańcami Raciborza w sprawie przebudowy ulicy Długiej. Na spotkaniu mieszkańcy dopytywali się o kształt zmian.

Mieszko AD 2016. Ostatnie dni do zgłoszenia kandydatury

2016-11-24

Do 30 listopada trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016. 

Jak Racibórz będzie świętował 800 lat praw miejskich?

2016-11-17

Posadzenie 800 drzewek, bieg z Raciborza nad morze czy maraton pływacki w H2Ostróg – to pierwsze pomysły związane z obchodami 800-lecia nadania praw miejskich.

Szkolenie w zakresie poboru prób popiołu

2016-11-17

Ponad 60 pracowników jednostek samorządu terytorialnego i Straży Gminnych wzięło udział w szkoleniu dotyczącym poboru prób popiołu w celu wykrycia faktu spalania odpadów.

Kolejne obrady Młodzieżowej Rady Miasta

2016-11-08

W środę, 9 listopada, o godzinie 16.00 rozpocznie obrady Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi radni będą rozmawiać między innymi o organizacji giełdy talentów.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2016 Raciborskie Media  Raciborskie Media