Szukaj

Samorząd

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

2007-09-05

Temat przechodzenia na wcześniejsze emerytury już od dłuższego czasu zajmuje pierwsze strony polskich mediów.

Wokół tej niezwykle ważnej kwestii narosło sporo wątpliwości. Nierozwiązaną kwestią do dziś jest możliwość przejścia nauczycieli na emeryturę w grudniu 2007 r. na starych zasadach.


Art. 88 ust. "a", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami), mówi, że nauczyciele nabyli uprawnienia emerytalne i zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, iż są urodzeni po 31 grudnia 1948, a przed dniem 1 stycznia 1969, a ponadto:


a) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.


Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, przepis powyższy nie określa sposobu naliczania emerytury dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę do końca 2007 roku, a chcieliby to uczynić w terminie późniejszym. Z przyjętych w przepisach ustawy informacji o zachowaniu uprawnień emerytalnych nie wynika bowiem, czy dla tych nauczycieli, którzy przejdą na emeryturę po 2007 roku na starych zasadach, zostanie zachowany ten sam sposób naliczania emerytury, czy odbywać się to będzie na nowych zasadach. W praktyce bowiem, naliczenie emerytury wg nowych zasad od 2008 roku, oznaczałoby dla potencjalnych emerytów niższy wymiar emerytury.


W związku z tym, że informacja o zachowaniu uprawnień, określona w przepisach niniejszej ustawy nie jest precyzyjna, poseł skierował do minister Anny Kalaty - szefa resortu pracy i polityki społecznej następujące pytania:


1. Czy w chwili przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku na starych zasadach, zostanie zachowany dla nauczyciela ten sam sposób naliczania emerytury, czy przewidziany będzie nowy sposób jej wymiaru?

2. Czy nowy sposób wymiaru świadczeń emerytalnych po 2007 roku oznaczał będzie niższe emerytury ?

3. Czy istnieją przeszkody formalno-prawne w kwestii zatrudnienia nauczyciela w szkole macierzystej, jeżeli przeszedł wcześniej na emeryturę (w grudniu 2007 r.) i ją zawiesił, chociażby po to, aby doprowadzić uczniów do końca klasy?


Na dzień dzisiejszy, mimo licznych już interpelacji w tej ważnej dla środowiska nauczycielskiego kwestii, rząd nie podjął żadnych działań.


/Cnc/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Samorząd

Radni zobaczyli, jak zmienia się Kemping Obora

2015-05-21

Członkowie miejskiej komisji oświatowej zwiedzili podległy pod OSiR kemping. Po zapoznaniu się z obiektem rozważali, w jakim kierunku powinien pójść jego rozwój.

Lokatorzy zalegają MZB na 20 mln zł

2015-05-20

Ok. 20% najemców mieszkań należących do miasta nie płaci czynszu. Miejski Zarząd Budynków ma 214 wyroki eksmisji, ale nie kwapi się eksmitować dłużników.

Czym zajmą się radni miejscy w maju?

2015-05-15

W programie majowej sesji znalazły się m.in prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–20 i raporty służb o bezpieczeństwie w mieście.

Rada powiatu ponownie ukonstytuowana

2015-05-14

W środę 13 maja w sali obrad starostwa odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Raciborskiego.

25 lat samorządności - wykład otwarty ŚUTW w Raciborzu

2015-05-14

Wykład zaprezentują przedstawiciele Fundacji Viribus Unitis. Odbędzie się on 20 maja w sali 217 PWSZ w Raciborzu.

Sprzeciw NaM wobec koncepcji obchodów 25-lecia samorządu

2015-05-07

- Nie wyobrażamy sobie, by samorząd ograniczony do wąskiego grona osób miał bawić się i ucztować za pieniądze pozostałych mieszkańców - radni RSS NaM sprzeciwiają się formule obchodów zaproponowanej przez władze.

Nie ma skutecznego bata na trucicieli?

2015-05-05

- Co może straż miejska na zgłoszenie, że mieszkańcy spalają w swoich piecach śmieci? - pyta radny Michał Fita. Jak się okazuje, strażnik ma prawo wystawić mandat, ale w rzeczywistości jego uprawnienia są niewielkie.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2014 Raciborskie Media  Raciborskie Media