Szukaj

Samorząd

Dla kogo wcześniejsze emerytury?

2007-09-05

Temat przechodzenia na wcześniejsze emerytury już od dłuższego czasu zajmuje pierwsze strony polskich mediów.

Wokół tej niezwykle ważnej kwestii narosło sporo wątpliwości. Nierozwiązaną kwestią do dziś jest możliwość przejścia nauczycieli na emeryturę w grudniu 2007 r. na starych zasadach.


Art. 88 ust. "a", ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami), mówi, że nauczyciele nabyli uprawnienia emerytalne i zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek pod warunkiem, iż są urodzeni po 31 grudnia 1948, a przed dniem 1 stycznia 1969, a ponadto:


a) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziewięciu lat od wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wnioski o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.


Zdaniem posła Henryka Siedlaczka, przepis powyższy nie określa sposobu naliczania emerytury dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę do końca 2007 roku, a chcieliby to uczynić w terminie późniejszym. Z przyjętych w przepisach ustawy informacji o zachowaniu uprawnień emerytalnych nie wynika bowiem, czy dla tych nauczycieli, którzy przejdą na emeryturę po 2007 roku na starych zasadach, zostanie zachowany ten sam sposób naliczania emerytury, czy odbywać się to będzie na nowych zasadach. W praktyce bowiem, naliczenie emerytury wg nowych zasad od 2008 roku, oznaczałoby dla potencjalnych emerytów niższy wymiar emerytury.


W związku z tym, że informacja o zachowaniu uprawnień, określona w przepisach niniejszej ustawy nie jest precyzyjna, poseł skierował do minister Anny Kalaty - szefa resortu pracy i polityki społecznej następujące pytania:


1. Czy w chwili przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku na starych zasadach, zostanie zachowany dla nauczyciela ten sam sposób naliczania emerytury, czy przewidziany będzie nowy sposób jej wymiaru?

2. Czy nowy sposób wymiaru świadczeń emerytalnych po 2007 roku oznaczał będzie niższe emerytury ?

3. Czy istnieją przeszkody formalno-prawne w kwestii zatrudnienia nauczyciela w szkole macierzystej, jeżeli przeszedł wcześniej na emeryturę (w grudniu 2007 r.) i ją zawiesił, chociażby po to, aby doprowadzić uczniów do końca klasy?


Na dzień dzisiejszy, mimo licznych już interpelacji w tej ważnej dla środowiska nauczycielskiego kwestii, rząd nie podjął żadnych działań.


/Cnc/


reklama
Wczytywanie...Dodaj komentarz >>
reklama

Inne artykuły w serwisie Samorząd

Poseł ma receptę, jak choć trochę ulżyć węglowym gigantom

2015-07-25

Wilk syty i owca cała. Skąd bierze się zadłużenie spółek górniczych? Częściowo z niezapłaconych zobowiązań, m.in. podatku VAT. A gdyby tak spłacać długi niepotrzebnym kopalniom nieruchomościami?

Parasolowy chaos na rynku. Co na to prezydent?

2015-07-24

Miesiąc temu Leszek Szczasny sugerował prezydentowi ujednolicenie parasoli przy lokalach gastronomicznych w centralnych częściach miasta. Jaką odpowiedź otrzymał z magistratu?

L. Szczasny: 25-lecie samorządu na smutno

2015-07-24

- Realia lokalnej samorządności są zatrważające. Ludzie boją się angażować w działalność społeczną - radny Szczasny ocenia raciborskie realia samorządowe.

Piotr Klima: Przydałby się plastyk miejski

2015-07-21

Zdaniem radnego utworzenie w urzędzie miasta etatu plastyka miejskiego korzystnie wpłynęłoby na krajobraz miasta.

Ranking najbogatszych miast. Jak wypadamy na tle sąsiadów?

2015-07-20

Racibórz 105 w kategorii miast powiatowych, powiat raciborski 128 w kategorii powiatów. Jak wyglądamy w porównaniu z okolicznymi powiatami, miastami i gminami?

Ranking najbogatszych miast. Racibórz najgorzej od 8 lat

2015-07-20

Raciborzanie z dochodem 2522 zł są bogatsi niż przed rokiem, ale samo miasto spadło w rankingu zamożności czasopisma "Wspólnota" zajmując najgorsze miejsce od 2006 roku. Duży zjazd odnotował powiat raciborski.

Racibórz bardzo wysoko w rankingu samorządów 2015

2015-07-14

Miasto uplasowało się na ósmej pozycji wśród stu najlepiej ocenionych przez dziennik "Rzeczpospolita" gmin miejsko - wiejskich.

> o wydawnictwie - reklama w mediach - praca - kontakt <
Copyright © 2001 - 2014 Raciborskie Media  Raciborskie Media